Enroll Today

Articles

Vrcholné erotické prožitky (Erotická mysl, 1. kapitolu)

Jack Morin


Vrcholné erotické prožitky

more

Solo Praxi

Barnaby Barratt

Z knihy Sexual Health and Erotic Freedom (Sexuální zdraví a erotická svoboda), autor: Barnaby Barratt Ph.D.

Zhoubné náboženské doktríny, legislativa, politika, společenské konvence, kulturní zvyklosti, folklorní dogmata – to vše se negativním způsobem zaměřuje na naše genitálie. Heterosexuální i homosexuální „masturbace“ či „smilstvo“ jsou obvykle považovány za největší „hříchy“ a brojí proti nim všechny možné ideologie.

Vaše klíčové erotické téma (Erotická mysl, 5. kapitolu)

Jack Morin Ph.D.

Když přemýšlíte nad směsí obrazů a milostných spojení, které vás vzrušily, co vidíte? Jsou tací, kteří si uvědomují pouze náhodný soubor událostí, které jsou navzájem oddělené a nesouvisející a každou z nich vnímají jako výsledek unikátní množiny okolností. S ohledem na úsilí, které jste vložili do zkoumání svých vrcholných erotických zkušeností tuším, že jste už alespoň letmě spatřili opakující se vzorce mezi různorodými erotickými prožitky. Ale jako většina lidí i vy jste zřejmě zmateni z toho, co tyto vzorce znamenají – natož, abyste věděli, jak je pojmenovat.

more

VÝZKUM SEXUÁLNÍ VZRUŠIVOSTI (The Sexual Excitement Survey)

Jack Morin Ph.D.


Milí čtenáři:

Léčivý Sex—Šest krátkých článků

Staci Haines

Cesta k léčení sexuality: začátek sexuálního uzdravení

Staci Haines, autorka filmu Léčivý sex: Psychosomatický přístup k léčení sexuálního trauma

Sex je zároveň velice jednoduchý i neskutečně složitý. Je plný rozporů, potěšení, bolesti, uspokojení, zmatku, touhy a široké škály emocí. Sex je přirozenou a základní složkou lidského života. I ti, kteří se rozhodnou žít v celibátu, se musí rozhodnout, jakým způsobem vyjádřit svou sexualitu.

more