Enroll Today

Articles

Breath as an Erotic Practice: Some Helpful Information

Caffyn Jesse

Breath and the Autonomic Nervous System

Breathing shallowly is a life-saving autonomic nervous system response to stress. But the stresses of contemporary life can keep our bodies in a chronic state of emergency, with a chronic pattern of shallow breathing. This "stress breath" disturbs the oxygen/CO2 balance in our bodies. A vicious circle is established: anxiety leads to rapid breathing, while the body's consequent biochemical imbalance triggers alarm. The heart has to work harder to move less-oxygenated blood around the body.

more

How To Learn Erotic Touch on the Internet

Joseph Kramer

We at The Orgasmic Yoga Institute invites you to experience how humans learn sex. Profound embodied learning takes place when we repeat a practice mindfully over time. Erotic practice is fun, rewarding and transformational when we use this conscious, focused yoga model of education. Our classes are based on this type of learning.

more

Isa Magdalena - From Reclaiming Eros

Margaret Wade and Suzanne Blackburn

Reclaiming ErosIt’s been an amazing journey, really. The erotic exploration I started doing first came from my body, but I would also say that there were strands in the cosmic field that were helping me. When I think back, my mind immediately starts to see how those strands converged, leading me to integrate sex and spirit. I seem to have this particular path of stumbling along, picking pieces from here and pieces from there – pieces from various traditions. But ultimately, the way I work is not traditional. Perhaps not having a teacher or a guru gives my discoveries a fresh innocence.

more

How To Touch - From Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century

Barbara Carrellas

Urban TantraSex, whether Tantric or not, involves touch. Lots of touch. Traditional sex guides usually discuss which body parts to touch, when to touch it, and how fast to touch it. This is great, as far as it goes. But in Tantra, we want to go a step further. We want to become the touch. In order to do that, we need to find the narrow realm of touch that lies between too much pressure and too little. When you touch a body, you want to touch deeply enough that the body pushes back just a little. If a muscle becomes rigid under your touch, you've gone too far. If the muscle feels flaccid, you haven't gone far enough.

more

ČTYŘI ZPŮSOBY VĚDOMÉHO DÝCHÁNÍ

Barbara Carrellas

Budeme se zde věnovat čtyřem různým způsobům dýchání, které vždy a spolehlivě poskytnou příjemný a proměňující zážitek vašemu tělu i vaší mysli. Nacvičujte každý z následujících dechů pokaždé pět nebo deset minut, s výjimkou Ohnivého dechu, který byste měli nacvičovat pouze minutu až dvě. Při nácviku dbejte následujících doporučení:
-    Mějte oči otevřené a mírně soustředěné na nějaký bod na opačném konci místnosti, abyste si udrželi pozornost na dýchání a vaše mysl se netoulala, nebo abyste neusnuli.

more

UMĚNÍ DOTEKU

Barbara Carrellas

K sexu, ať už tantrickému či nikoli, patří dotek. Hodně dotýkání. Tradiční publikace o sexu většinou pojednávají o tom, kterých částí těla se dotýkat, kdy a jak rychle či brzy se jich dotýkat. To je jistě užitečné, ale v tantře se chceme dostat o kousek dál. My se chceme tím dotekem stát. Aby se nám toto podařilo, musíme v dotýkání najít tu úzkou oblast, která leží mezi příliš silným a příliš slabým dotekem. Snažíte se dotknout tak, abyste u těla vyvolali mírnou zpětnou reakci. Pokud daný sval při vašem doteku ztuhne, zatlačili jste příliš silně. Když sval působí ochable, tlak je moc slabý.

more

Spolupráce psychoterapeutů a sexuologických bodyworkerů: Úvahy a návrhy

Jack Morin


Během převážné části své třicetileté praxe jsem jako terapeut vydával svým klientům doporučení k dotekovým terapiím, masážím, nebo jiným druhům dotyků. Při léčbě standardními nedotykovými terapiemi by některé problémy mých klientů trvaly roky, nebo by nebyly vyřešeny vůbec. A tak pro pomoc klientům již mnoho let využívám bodyworkery a jejich dovednosti.
 
Sexuologická práce s tělem (SPT) především staví most od mluvení ke zkušenosti (prožitku) v případech, které se týkají sexuality. Cítil jsem, že profese jako SPT je zapotřebí, a tak je vzrušující vidět, jak tuto novou profesi s odbornou přípravou a etickými zásadami činnosti využívají klienti. Dostupnost takovéto terapie změnila způsob, jakým pracuji. S definovanou a odbornou profesí je mnohem jednodušší klientům práci s tělem doporučit. A na mé klienty působí s velmi silnými výsledky.

more

Pointers for Sexual-Spiritual Practice - From The Way of the BodyPrayerPath

Barnaby Barratt Ph.D.

The Way of the Body/Prayer/Path
Although no teaching about this path can substitute for our immediate experience in its practice, there is a role for tantric facilitators, who are neither priests nor professors, but individuals who can share some “pointers” derived from the practices of their own enlightening. Drawing upon the wisdom of many tantric facilitators, here are thirteen interrelated pointers. They are all different ways of expressing the same three principles of method. May they be helpful for our mindfulness as we dance into our spiritual practice.

more

Rady na cestu sexuálně-duchovní praxe

Barnaby Barratt Ph.D.

Z knihy: Barnaby Barratt Ph.D.: Putování po Cestě Tělo-Modlitba
(The Way of the BodyPrayerPath)

Úvod

more

Dech jako erotická praxe: několik užitečných informací

Caffyn Jesse

Dech a autonomní nervový systém

Mělké dýchání je obrannou reakcí autonomního nervového systému na stres. Nicméně stres současného života může udržovat naše těla v permanentním stavu ohrožení, s chronickým vzorcem mělkého dýchání. Tento „stresový dech“ narušuje rovnováhu kyslíku a oxidu uhličitého v těle a tím vzniká začarovaný kruh: úzkost vede ke zrychlenému dýchání a následná biochemická disbalance v těle spustí poplach. Rozbuší se srdce, aby se rychleji rozproudila po těle méně okysličená krev.

more
« first‹ previous123next ›last »