Enroll Today

Articles

Four Conscious Breaths - From Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century

Barbara Carrellas

Urban TantraFour Conscious Breaths
Following are the four kinds of breaths that I can count on to provide delicious, body-and consciousness-altering experiences on a regular basis.
Practice each of the following breaths for five to ten minutes a time, with the exception of the Breath of Fire, which you should only practice for a minute or two at a time. While you practice, keep in mind these general guidelines:

more

Breath as an Erotic Practice: Some Helpful Information

Caffyn Jesse

Breath and the Autonomic Nervous System

Breathing shallowly is a life-saving autonomic nervous system response to stress. But the stresses of contemporary life can keep our bodies in a chronic state of emergency, with a chronic pattern of shallow breathing. This "stress breath" disturbs the oxygen/CO2 balance in our bodies. A vicious circle is established: anxiety leads to rapid breathing, while the body's consequent biochemical imbalance triggers alarm. The heart has to work harder to move less-oxygenated blood around the body.

more

ČTYŘI ZPŮSOBY VĚDOMÉHO DÝCHÁNÍ

Barbara Carrellas

Budeme se zde věnovat čtyřem různým způsobům dýchání, které vždy a spolehlivě poskytnou příjemný a proměňující zážitek vašemu tělu i vaší mysli. Nacvičujte každý z následujících dechů pokaždé pět nebo deset minut, s výjimkou Ohnivého dechu, který byste měli nacvičovat pouze minutu až dvě. Při nácviku dbejte následujících doporučení:
-    Mějte oči otevřené a mírně soustředěné na nějaký bod na opačném konci místnosti, abyste si udrželi pozornost na dýchání a vaše mysl se netoulala, nebo abyste neusnuli.

more

Dech jako erotická praxe: několik užitečných informací

Caffyn Jesse

Dech a autonomní nervový systém

Mělké dýchání je obrannou reakcí autonomního nervového systému na stres. Nicméně stres současného života může udržovat naše těla v permanentním stavu ohrožení, s chronickým vzorcem mělkého dýchání. Tento „stresový dech“ narušuje rovnováhu kyslíku a oxidu uhličitého v těle a tím vzniká začarovaný kruh: úzkost vede ke zrychlenému dýchání a následná biochemická disbalance v těle spustí poplach. Rozbuší se srdce, aby se rychleji rozproudila po těle méně okysličená krev.

more