Enroll Today

Articles

Four Conscious Breaths - From Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century

Barbara Carrellas

Urban TantraFour Conscious Breaths
Following are the four kinds of breaths that I can count on to provide delicious, body-and consciousness-altering experiences on a regular basis.
Practice each of the following breaths for five to ten minutes a time, with the exception of the Breath of Fire, which you should only practice for a minute or two at a time. While you practice, keep in mind these general guidelines:

more

How To Touch - From Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century

Barbara Carrellas

Urban TantraSex, whether Tantric or not, involves touch. Lots of touch. Traditional sex guides usually discuss which body parts to touch, when to touch it, and how fast to touch it. This is great, as far as it goes. But in Tantra, we want to go a step further. We want to become the touch. In order to do that, we need to find the narrow realm of touch that lies between too much pressure and too little. When you touch a body, you want to touch deeply enough that the body pushes back just a little. If a muscle becomes rigid under your touch, you've gone too far. If the muscle feels flaccid, you haven't gone far enough.

more

ČTYŘI ZPŮSOBY VĚDOMÉHO DÝCHÁNÍ

Barbara Carrellas

Budeme se zde věnovat čtyřem různým způsobům dýchání, které vždy a spolehlivě poskytnou příjemný a proměňující zážitek vašemu tělu i vaší mysli. Nacvičujte každý z následujících dechů pokaždé pět nebo deset minut, s výjimkou Ohnivého dechu, který byste měli nacvičovat pouze minutu až dvě. Při nácviku dbejte následujících doporučení:
-    Mějte oči otevřené a mírně soustředěné na nějaký bod na opačném konci místnosti, abyste si udrželi pozornost na dýchání a vaše mysl se netoulala, nebo abyste neusnuli.

more

UMĚNÍ DOTEKU

Barbara Carrellas

K sexu, ať už tantrickému či nikoli, patří dotek. Hodně dotýkání. Tradiční publikace o sexu většinou pojednávají o tom, kterých částí těla se dotýkat, kdy a jak rychle či brzy se jich dotýkat. To je jistě užitečné, ale v tantře se chceme dostat o kousek dál. My se chceme tím dotekem stát. Aby se nám toto podařilo, musíme v dotýkání najít tu úzkou oblast, která leží mezi příliš silným a příliš slabým dotekem. Snažíte se dotknout tak, abyste u těla vyvolali mírnou zpětnou reakci. Pokud daný sval při vašem doteku ztuhne, zatlačili jste příliš silně. Když sval působí ochable, tlak je moc slabý.

more