Enroll Today

Articles

Breath as an Erotic Practice: Some Helpful Information

Caffyn Jesse

Breath and the Autonomic Nervous System

Breathing shallowly is a life-saving autonomic nervous system response to stress. But the stresses of contemporary life can keep our bodies in a chronic state of emergency, with a chronic pattern of shallow breathing. This "stress breath" disturbs the oxygen/CO2 balance in our bodies. A vicious circle is established: anxiety leads to rapid breathing, while the body's consequent biochemical imbalance triggers alarm. The heart has to work harder to move less-oxygenated blood around the body.

more

Dech jako erotická praxe: několik užitečných informací

Caffyn Jesse

Dech a autonomní nervový systém

Mělké dýchání je obrannou reakcí autonomního nervového systému na stres. Nicméně stres současného života může udržovat naše těla v permanentním stavu ohrožení, s chronickým vzorcem mělkého dýchání. Tento „stresový dech“ narušuje rovnováhu kyslíku a oxidu uhličitého v těle a tím vzniká začarovaný kruh: úzkost vede ke zrychlenému dýchání a následná biochemická disbalance v těle spustí poplach. Rozbuší se srdce, aby se rychleji rozproudila po těle méně okysličená krev.

more